Porady
FAQ
Słownik
Sonda
-- LICZNIK --
Licznik: 84380690

Słownik terminów informatycznych.

Co to jest ? (kliknij by poznać odpowiedź)

Active X
ODP:
Odpowiedź Microsoftu na Javę. Język skryptowy do wprowadzania na stronę WWW tzw. formantów, które mogą wykonywać animacje lub pozwalają na interakcję.
Administrator systemu
ODP:
Osoba uruchamiająca i utrzymująca sieć.
Adres internetowy
ODP:
Wskazuje na lokalizację jakiejś informacji w internecie. Dzięki temu możemy oglądać strony WWW czy ściągać sobie pliki.
AIFF
ODP:
Format plików dźwiękowych Macintosha w internecie.
America Online
ODP:
Najpowszechniej wykorzystywany serwis komercyjny online.
Anonimowy FTP
ODP:
Najczęściej spotykana forma wykorzystania FTP - protokołu przesyłania plików przez Internet. Witryny FTP pozwalają anonimowemu użytkownikowi nie podawać hasła dostępu do witryny - musisz tylko zalogować się jako anonim i zamiast hasła podać swój e-mail.
Aplikacja
ODP:
Program nie będący systemem operacyjnym, środowiskiem ani shellem.
Aplikacja klient - serwer
ODP:
Aplikacja, której praca przebiega na centralnym serwerze i dowolnej liczbie niezależnych klientów.
Archie
ODP:
Aplikacja typu klient serwer, która daje użytkownikowi dostęp do baz danych, śledzących zawartość anonimowych archiwów FTP.
Artykuł
ODP:
Publikacja w Usenecie.
au
ODP:
Format dźwiękowy Unixa.
Autopodpis
ODP:
Kilka wierszy tekstu, zazwyczaj zawierających nazwisko, adres tradycyjnej poczty i adres e-mail.
avi
ODP:
Format filmowy w systemie Windows.
bps
ODP:
Ang. bps- bits per second. Szybkość przesyłania danych za pośrednictwem modemu w bitach na sekundę. Im jest ona większa tym krótszy jest czas przesyłania danych. Dla normalnej sieci może być maksymalnie 56000bps.
Bramka
ODP:
Komputer, który przenosi pliki lub pocztę elektroniczną z jednej sieci do drugiej lub z grupy wiadomości na listę i vice versa.
Cache
ODP:
Miejsce w pamięci Twojego komputera, gdzie przeglądarki WWW przechowują pliki obrazków i inne elementy stron WWW. Pliki te są wykorzystywane przy ponownym wejściu na stronę na której już kiedyś byliśmy strona taka ładuje się znaczni szybciej. Pliki te mogą jednak zajmować dużo miejsca i należy je co jakiś czas usuwać. W systemie Windows znajdują się one w folderze Windows/Temporary Iternet Files.
Certyfikat
ODP:
Fragment zaszyfrowanego kodu wprowadzonego na stronę WWW, do wiadomości e-mail lub do pozyskiwania pliku. Niektórzy właściciele certyfikatów, np. Microsoft, formatują je, aby przypominały papierowy "Certyfikat autentyczności". Certyfikat jest opracowany przez właściciela witryny lub pliku i służy do sprawdzania autentyczności witryn lub piku. Certyfikaty mogą być również sprawdzane przez niezależne serwisy bezpieczeństwa. Mają one podnieść poziom zabezpieczenia internetu i chronić przed wprowadzaniem na dyski twarde lub serwery sieciowe nieautoryzowanych materiałów lub wirusów.
Chat
ODP:
Jest to forma wirtualnej internetowej pogawędki na żywo. Chat to zazwyczaj okienko, w którym dwóch lub więcej użytkowników wpisuje tekst, widoczny dla wszystkich uczestników dyskusji.
cookie
ODP:
Informacje o Twoim systemie zebrane przez przeglądarkę WWW i wysłane do serwera WWW, w którym znajduje się przeglądana przez Ciebie witryna. Te informacje często są zapisane w folderze "cookie" na Twoim dysku twardym, dzięki czemu będą łatwo dostępne dla serwera, gdy następnym razem odwiedzisz tę samą stronę. Serwer może wtedy zmienić sposób wyświetlania strony, aby dopasować się do możliwości Twojego systemu. Niektórzy uważają cookies za naruszenie prywatności.
CU-SeeMe
ODP:
Protokół pozwalający użytkownikowi z kamerą wideo i dostateczną ilością pamięci na rozmowę przez Internet z innym użytkownikiem
Cyberprzestrzeń
ODP:
Termin określający wyimaginowaną, wspólną rzeczywistość sieci komputerowych. Niektórzy stosują ten termin jako synonim Internetu.
Dokument HTML
ODP:
Plik, którego zawartość stanowi ciąg poleceń dla przeglądarki stron WWW. Plik HTML są otwierane w przeglądarkach w dwóch wypadkach: gdy przeglądamy jakieś strony WWW w internecie lub gdy podwójnie klikamy na pliki o rozszerzeniu .htm lub .shtml.
Domena
ODP:
Krótki kod w adresie internetowym, określający, czy adres dotyczy przedsiębiorstwa komercyjnego (.com), organizacji niedochodowej (.org), uniwersytetu (.edu), agendy rządowej (.gov), jednostki militarnej (.mil), organizacji międzynarodowej (.int) itd. W użyciu są również nowe domeny, takie jak .firm, .store, .arts, .rec, .web, i .nom.
Dostęp
ODP:
1.Połączenie z Internetem; 2.Typ połączenia internetowego (dostęp z sieci lub dostęp przez modem).
E-mail
ODP:
Jest to pojedynczy list elektroniczny. Od ang. słowa electronic mail - poczta elektroniczna.
EFNet
ODP:
Tradycyjna sieć IRC.
FAQ
ODP:
Z jęz. ang. Frequently asked questions. Dokument zawierający często zadawane pytania i odpowiedzi na nie.
FTP
ODP:
Protokół przesyłania plików; standardowa metoda przesyłania plików z jednego komputera na drugi przez Internet.
Grupy dyskusyjne
ODP:
"Miejsce" w Sieci, gdzie toczą się dyskusje, na przekład listy pocztowe lub grupy wiadomości Usenetu.
HIPERŁĄCZE
ODP:
Odsyłacz, który wygląda jak podkreślony tekst. Jest on dowolnego koloru najczęściej możemy spotkać kolor niebieski. Po kliknięciu na niego zostajemy przeniesieni na inną stronę. Stosowane są one w stronach WWW lub e-mailach. Hiperłączem może być także obrazek lub animacja poznajemy je po tym, że po najechaniu nad obrazek zmienia się nam kursor myszki.
Historia
ODP:
Jest to rejestr ostatnich czynności. W przeglądarce jest to lista stron WWW odwiedzonych od momentu uruchomienia przeglądarki.
Host
ODP:
Komputer w Internecie.
HotJava
ODP:
Przeglądarka WWW opracowana przez Sun Microsystems
HTML 4.01
ODP:
Jest to język opisu stron WWW używanym w internecie. Pozwala opisać, jak mają być przedstawione strony w oknie przeglądarki. Jego cechą szczególną są odnośniki, zwane również hiperłączami. Klikając na nie, możemy się przenosić na inne strony w internecie. Numer na końcu oznacza kolejną, czwartą wersję tego języka i jest ona obecnie standardem.
HTTP
ODP:
Protokół WWW do łączenia jednej strony WWW z drugą.
ICQ
ODP:
Trzy litery tworzące tę nazwę to homofon ang. zdania I SEEK YOU co znaczy szukam ciebie. Jest to program firmy Mirabilis, który można za darmo ściągnąć z internetu. Umożliwia on podłączonym do sieci użytkownikom obserwowanie, czy jego znajomi aktualnie są w niej. Pozwala on na wysyłanie krótkich wiadomości, prowadzenie konwersacji i przesyłanie plików.
IRC
ODP:
Od ang. INTERNET RELAY CHAT-rozmowa poprzez internet. Pozwala na prowadzenie rozmowy odbywającej się na żywo.
Internauta
ODP:
Człowiek, który korzysta z internetu.
Internet
ODP:
To światowa sieć licząca miliony komputerów wymieniających różne informacje poprzez sieć telefoniczną i łącza specjalne czyli np.: światłowody i łącza satelitarne. Najnowsze dane podają, że dostęp do internetu ma aż 120 milionów ludzi. Za jego pośrednictwem możemy wysyłać pocztę internetową, ściągać programy, uzyskiwać informacje na interesujący nas temat, a nawet niekiedy oglądać telewizję.
Java
ODP:
Odmiana języka C+ + . Za pomocą przeglądarki obsługującej Javę użytkownicy mogą oddziaływać na programy osadzone na stronach WWW (zwane apletami).
Kbps
ODP:
Kilobity na sekundę; jednostka szybkości modemów.
LAN
ODP:
Lokalna sieć komputerowa obsługująca zazwyczaj pojedyncze biuro lub budynek.
Logowanie
ODP:
Rozpoczynanie sesji na koncie jakiejś strony internetowej, lub w danym komputerze.
Łącze
ODP:
Na stronach WWW przycisk, obrazek lub wyróżniony tekst, który po kliknięciu przenosi użytkownika do innego miejsca w dokumencie lub innej strony WWW.
Modem
ODP:
Jest to urządzenie, które przesyła dane komputerowe (cyfrowe) po linii telefonicznej. Bez niego byś tego nie przeczytał.
Netykieta
ODP:
Tradycyjne zasady zachowania się w sieci.
Odnośnik
ODP:
Patrz: hiperłącze.
Offline
ODP:
Stan braku połączenia z siecią.
Online
ODP:
Stan, gdy jesteś połączony z siecią.
Plik HTML
ODP:
Plik, który zawiera ciąg poleceń dla przeglądarki stron WWW.
Poczta elektroniczna
ODP:
Zwana też e-mail. Forma przekazu informacji w postaci tekstów (listów) wymienianych przez użytkowników sieci komputerowej. Każdy może mieć skrzynkę pocztową umożliwiającą wysyłanie i odbieranie e-maili.
Poddomena
ODP:
Nazwa części domeny Internetu, zwykle sieć, uniwersytet lub przedsiębiorstwo.
POP
ODP:
Post Office Protocol. Protokół pocztowy; standardowa metoda wysyłania i odbierania poczty elektronicznej.
Portal
ODP:
Serwis internetowy, który ze względu na bogatą ofertę odwiedza duża liczba internautów - zwykle zaraz po nawiązaniu połączenia z internetem. Najbardziej znane portale zagraniczne to: AOL i Netscape, a polskie to Wirtualna Polska, Onet i Arena. Portale oferują wyszukiwarki, wiadomości, prognozę pogody, zakładani kont e-mail i adresów prywatnych stron WWW, listy dyskusyjne, chat-roomy, zakupy przez internet, informacje z giełd, kursy walut i inne.
Postmaster
ODP:
Człowiek odpowiedzialny za udzielanie informacji na pytania kierowane do serwera pocztowego.
PPP
ODP:
Point to Point Protocol. Protokół do obsługi połączenia z Internetem przez modem.
Protokół
ODP:
Metoda porozumiewania się dwóch komputerów.
Przeglądarka stron WWW
ODP:
Program, który umożliwia wyświetlenie na ekranie zawartości strony WWW. Pierwsze przeglądarki powstały na początku lat dziewięćdziesiątych. Obecnie najpopularniejszymi przeglądarkami stron WWW są Internet Explorer i Netscape Navigator i są one darmowe.
Publikowanie
ODP:
Wysyłanie wiadomości na listę pocztową lub artykułu do grupy wiadomości.
RealAudio
ODP:
Format plików dźwiękowych odtwarzanych strumieniowo (baz czekania na zakończenie ładowania).
Serwer
ODP:
Aplikacja sieciowa dostarczająca informacje dla programów klienta, które się z nią połączyły. Są one centralnymi składami informacji.
Serwer FTP
ODP:
Komputer w sieci, który umożliwia ściągnięcie z niego plików.
Sieć
ODP:
Często używany skrót oznaczający Internat lub Usenet. W rzeczywistości jest to termin bardziej ogólny na określenie ogółu połączonych ze sobą na świecie komputerów.
sieć
ODP:
Zestaw połączonych ze sobą komputerów i ich wyposażenia.
Skrzynka odbiorcza
ODP:
Plik przechowujący nadchodzącą pocztę.
SMTP
ODP:
Simple Mail Transfer Protocol. Protokół obsługujący w Internecie pocztę elektroniczną.
spam
ODP:
Publikowanie wielkich ilości materiałów w Usenecie albo wysyłanie jednej wiadomości e-mail do wielkiej liczby nieodpowiednich grup lub wielkiej liczby adresatów.
Strona startowa
ODP:
Strona, od której zaczyna pracę przeglądarka WWW.
Strona WWW
ODP:
Jest to to co widzimy w oknie przeglądarki stron WWW, gdy wpiszemy jakiś adres internetowy: połączenie tekstu, grafiki, animacji i dźwięku zapisane w formacie HTML i przechowywane na serwerze stron WWW.
Subskrypcja
ODP:
Zapisanie się do listy pocztowej lub do grupy wiadomości albo ustawienie oprogramowania Netcasting, by kopiowało zawartość z witryny.
Ściąganie
ODP:
Termin określający kopiowanie plików z komputera pracującego w internecie na nasz dysk twardy.
TCP
ODP:
Protokół obsługujący przesyłanie informacji przez Internet, po małym kawałku na raz.
URL
ODP:
Uniform Resource Locator. Adres internetowy; zawiera protokół, nazwę hosta, port (opcjonalnie), katalog i nazwę pliku.
Usenet
ODP:
Zbiór komputerów i sieci, które udostępniają artykuły grup wiadomości. Usenet nie jest Internetem, chociaż w dużej części się one nakładają.
webcasting
ODP:
Metoda wysyłania uaktualnionej zawartości WWW do użytkownika.
witryna
ODP:
Jest to zbiór stron WWW tworzących jedną spójną całość. Dla witryny stosuje się także zamiennie określenie serwis internetowy.
Wyszukiwarka internetowa
ODP:
Specjalny komputer podłączony do internetu, który znajduje na nasze życzenie określone informacje. Wpisujemy słowo lub zdanie, a on znajduje strony internetowe, które zawierają w swoim opisie lub tytule podane przez nas słowa. Należy ona do podstawowych narzędzi internauty.
Załącznik
ODP:
Dowolny plik danych, który program poczty elektronicznej przesyła razem z wiadomością e-mail.
źródło HTML
ODP:
Plik źródłowy zawierający kod HTML obsługujący daną stronę WWW. Zawiera znaczniki HTML określające wygląd strony w oknie przeglądarki.

-- REKLAMA --
Dobre strony


skrypty skrypty