Porady
FAQ
Słownik
Sonda
-- LICZNIK --
Licznik: 84380658

HTML Kolory
Wszystkie znajdujące się w poniższych tabelach wartości kolorów mogą być używane w języku HTML i JavaScript.
Do definiowania kolorów tekstu i tła za pomocą alinkColor, bgColor, fgColor, linkColor, vlinkColor
albo z wykorzystaniem metody fontColor.

Tabele (kolory) zawierają wszystkie predefiniowane nazwy kolorów oraz ich kody hex w zapisie szesnastkowym.

Cofnij...Czytaj dalej...
skrypty skrypty