Porady
FAQ
Słownik
Sonda
-- LICZNIK --
Licznik: 84380688

Wstęp
Pojawiła się najnowsza (chyba) wersja Apache'a 2.0.43. Wszyscy którzy mieli problemy ze skryptami na swoich domowych kompach powinni zaktualizować swojego domowego indiana.

Jeśli posiadasz już zainstalowanego Apache'a a nie wiesz jak skonfigurować pliki conf, to proponuję ściągnąć gotowe pliki konfiguracyjne, które działają na moim kompie ale jest kilka warunków:
1. Apache musi być zainstalowany na dysku D:\USR\APACHE\...
wtedy trzeba do podkatalogu conf wgrać rozpakowane pliki... i powinna już działać obsługa CGI i SSI
2. Twoja strona (index.shtml) powinna znajdować się w katalogu D:\USR\SERWIS\...
3. Skrypty CGI powinny znajdować się w : D:\USR\SERWIS\CGI-BIN\...
4. Jeśli coś nie działa to nie rzucaj k....... na mnie.. :-))

Jeśli Apache'a zainstalowałeś(aś) gdzieś indziej.. to pliki conf mogą Ci posłużyć za przykład w ułatwieniu konfiguracji.

Apache - serwer off line
Moja przygoda z Apachem rozpoczęła się w momencie, kiedy postanowiłem się nauczyć Perl'a. Jak wiadomo większość programów w tym języku potrzebuje serwera aby działać, a to się wiąże z ciągłym byciem online i testowaniem skryptów na serwerze.
Rozwiązanie to, jednak z wielu względów nie jest dobre, główny problem to rachunki telefoniczne oraz zamieszanie. Postanowiłem znaleźć sposób na odpalanie skryptów na moim kompie.
Nie chciałem jednak instalować Linux'a. Moje poszukiwania dobiegły końca kiedy 'odkryłem' Apacza ;-)

Wersja pod Windows jest wierną kopią programu dla Linux'a. Tak, więc możemy sami definiować wirtualne serwery, używać CGI, SSH i bawić się w Perl'u ;-)

Co najważniejsze dla domorosłych programistów to wszystko się odbywa bez połączenia do sieci, super!!!

Przed konfiguracją
Po pobraniu instalki (wszystkie omawiane programy znajdują się obok) można przystąpić do instalacji. Za nim to jednak nastąpi radzę przygotować odpowiednie miejsce dla naszego nowego serwerka.
Na dysku stwórz katalog usr (u mnie jest d:\usr) a w nim katalog Apache - do niego zainstalujesz program.
Kolejną czynnością jest stworzenie katalogu usr\bin - do niego zgrywasz kompilator Perl'a wraz z niezbędnymi plikami. Dzięki takiemu układowi katalogów możesz teraz bez kłopotów używać programów w Perl'u u siebie i na odległych serwerach, bez żadnych zmian w kodzie.

Jest to spowodowane tym, że teraz zarówno na 'prawdziwym' serwerze, jaki i Twoim Indianinie nagłówek #!/usr/bin/perl odwołuje się do właściwego katalogu.
Teraz najważniejsze - Twój serwis, zgrywasz go do katalogu usr\twoj_serwis\www (oczywiście 'twoj_serwis' możesz zastąpić dowolną inna nazwą) - tutaj będziesz trzymał wszystkie pliki HTML oraz inne (np. *.zip czy grafikę). W to miejsce skopiuj również katalog logs znajdujący się w usr\Apache\. Natomiast programy CGI powędrują do katalogu usr\twoj_serwis\cgi-bin.

Kolejną czynnością jest stworzenie katalogu usr/php, do którego rozpakowujesz PHP3 dla win32.
Te wszystkie zabiegi miały na celu jak najlepsze odwzorowanie struktury prawdziwego serwera WWW.
Dzięki temu przenoszenie skryptów z Twojego kompa na serwer może się odbywać (prawie ;-) bezboleśnie!!!

PHP
Po rozpakowaniu archiwum możesz zabrać się do konfiguracji.
Na samym początku zmień nazwę pliku php3.ini-dist na php3.ini, teraz rozpoczynamy jego edycję. Znajdź kawełek:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Paths and Directories ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

I ustaw mu takie wartości:

doc_root = d:/usr/twoj_serwis/www
extension_dir = d:/usr/php

Pamiętaj o ścieżce. Po skończonej robocie skopiuj ten plik jeszcze do c:\windows\system (lub odpowiedniego).

Konfiguracja Apacha
Teraz czeka nas najtrudniejsza część zadania, mianowicie konfiguracja.
Aby skonfigurować Apache'a trzeba pogrzebać w 3 plikach tekstowych. Znajdują się one w katalogu usr\Apache\conf\. Aby ułatwić Ci zadanie poniżej zamieszczam najprostszą konfigurację.
Zalecam się jej jeszcze przyjrzeć i dostosować do własnych potrzeb, ale tak czy inaczej powinno działać. Dla pewności działania skasuj moje komentarze ;-) Oto pliki:
Access.conf

<Directory "d:/usr/Apache/htdocs"> #pamietaj o odpowieniej literze dysku
Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI
AllowOverride All
order allow,deny
allow from all
</Directory>

<Directory "d:/usr/Apache/cgi-bin"> #pamietaj o odpowiedniej literze dysku
AllowOverride None
Options None
</Directory>

httpd.conf

ServerType standalone
Port 80
HostnameLookups off
ServerRoot "d:/usr/Apache" #pamietaj o odpowieniej literze dysku
ErrorLog logs/error.log
LogLevel warn
CustomLog logs/access.log common
PidFile logs/httpd.pid
ScoreBoardFile logs/apache_status
ServerName 127.2.2.2
ServerSignature on
UseCanonicalName on
ScriptAlias /php3/ "d:/usr/php/"
Action application/x-httpd-php3 "/php3/php.exe"
AddType application/x-httpd-php3 .php3 .phtml

Oraz serwery wirtualne (w tym wypadku pod 'localhost' zgłaszać się będzie Twój serwis)

<VirtualHost 127.0.0.1>
ServerAdmin twój@e.mail #wstaw tutaj swój email
DocumentRoot d:/usr/twoj_serwis/www/
ServerName 127.0.0.1
ErrorLog d:/usr/twoj_serwis/www/logs/error.log
TransferLog d:/usr/twoj_serwis/www/logs/access.log
ScriptAlias /cgi-bin/ "d:/usr/twoj_serwis/cgi-bin/"
</VirtualHost>

srm.conf

DocumentRoot "d:/usr/Apache/htdocs"
DirectoryIndex index.shtml
FancyIndexing on
AccessFileName .htaccess

<Files .htaccess>
order allow,deny
deny from all
</Files>

AddType text/html .shtml #obsługa SSI
AddHandler server-parsed .shtml #obsługa SSI

DefaultType text/html
Alias /icons/ "d:/usr/Apache/icons/"

AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip
AddIconByType (TXT,/icons/text.gif) text/*
............. #tu wstaw spis wszystkich ikon, znajdziesz go w pliku srm.conf.default
AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/*
AddIcon /icons/blank.gif ^^BLANKICON^^
DefaultIcon /icons/unknown.gif

Aby dopełnić konfiguracji stwórz jeszcze plik .htaccess który powinien zawierać linijkę:
AddHandler server-parsed .shtml
Dzieki niej serwer traktuje pliki *.shtml tak jakby to były *.shtml czyli 'wykonuje' je. Umieść ten plik w katalogu głównym serwisu (czyli www) W sumie taka konfiguracja powinna wystarczyć, ale zapewne już niedługo zapragniesz ją zmienić (np. dodając kolejny wirtualny serwer) - miłej zabawy.
Teraz, możesz włączyć swój serwerek, ze względu na konfigurację po wpisaniu localhost lub 127.0.0.1 zobaczysz gratulacje i temu podobne rzeczy, aby zamiast 'nudnego' manuala pojawiła Ci się od razu Twoja strona zmień nazwę plik usr/Apache/htdocs/index.shtml na dowolną inną (np. index2.shtml). Skoro już włączyłeś, powinieneś wiedzieś jak wyłączyć to ustrojstwo ;-) Robi się to z lini komend:
Apache.exe -k shutdown

Zakończenie
Na początek dla zainteresowanych zabawą z Apachem (Perl'em i PHP) ten artykulik powinien wystarczyć. Oczywiście [jak zdążyłeś/aś się zorientować] omawia on w bardzo pobieżny sposób tylko jeden aspekt wykorzystania tego potężnego narzędzia, jakim jest niewątpliwie ten serwer WWW.

conf.zip - gotowe pliki konfiguracyjne.

Warto zobaczyć:
http://www.apache.org/
Apache User's Guide - po polsku
skrypty skrypty